Naposledy aktualizováno: 07.04.2017 12:27:36
logo

Místní knihovna v Šelešovicích

OBRÁZEK : oknih.jpg

Zřizovatelem knihovny je Obec Šelešovice.

  OBRÁZEK : wed.vyp_.jpg

 Střípek z historie čtenářství v obci…

 

Čtenářský spolek Slavoj v Šelešovicích vznikl mezi prvními na kroměřížském venkově v roce 1869. Spolek se podílel na organizaci zábav, výletů, provozování ochotnického divadla a dodržování některých lidových zvyků.  

       (Čerpáno z publikace: DUBOVSKÝ, Aleš, 1933–1999 Z historie Kroměříže.

Místní část Šelešovice-Drahlov)

V současné době funkci knihovníka v obci již řadu let zastává paní Jitka Mikolášková. Knihovna poskytuje výpůjční a informační služby. Za registraci se neplatí žádný registrační poplatek. Čtenáři při první návštěvě vyplní a podepíší přihlášku, poté obdrží čtenářský průkaz (Za nezletilé děti podepisují přihlášku rodiče).

Ve stálém fondu knihovny mají čtenáři k dispozici 1529 sv. (z toho je 1180 sv. beletrie a 348 sv. naučné literatury). Skladba knihovního fondu je velmi pestrá. Obsahuje výběr románů pro ženy, muže, detektivky, historické romány. Je zde i výběr z populárně naučné literatury. Na své si přijdou děti i mládež. Pro ně jsou tu připraveny pohádky, dívčí romány, dobrodružné knihy, příběhy o dětech a pod. Knihovní fond je pravidelně doplňován odebíranými časopisy (Vlasta a Zahrádkář).

Knihovna je vybavena počítačovou sestavou s možností tisku a přístupu k síti Internet – zdarma ve výpůjčních hodinách.

 

(Pokyny pro využívání výpočtní techniky v knihovně)

 

Knihovna úzce spolupracuje s Knihovnou Kroměřížska-příspěvkovou organizací, která poskytuje regionální služby. Regionální funkce (služby) jsou financovány z finančních prostředků Zlínského kraje. Kromě metodické a konzultační činnosti pracovníci Knihovny Kroměřížska pomáhají s revizemi a aktualizacemi knihovního fondu. V roce 2006 přeznačili a přebalili celý knihovní fond. Knihovna Kroměřížska poskytuje 2× do roka výměnné soubory knih, které jsou žánrově velmi pestré a obohacují fond knihovny o současnou – vesměs novější, jak českou – tak i světovou literaturu.

MZ


 Vybrané regionální dokumenty z katalogu knihovny Kroměřížska

 

OBRÁZEK : znak.jpg 

Šelešovice

 

AN=články    KN=knihy

 


Knihovna v číslech

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Registrovaných čtenářů 27 27 27 25 22
Návštěvníků celkem  773  299 378 283 266
Výpůjček celkem  544  688 759 614 627