Místní knihovna v Šelešovicích
Naposledy aktualizováno: 07.04.2017 12:27:36

OBRÁZEK : oknih.jpg

Zřizovatelem knihovny je Obec Šelešovice.

  OBRÁZEK : wed.vyp_.jpg

 Střípek z historie čtenářství v obci…

 

Čtenářský spolek Slavoj v Šelešovicích vznikl mezi prvními na kroměřížském venkově v roce 1869. Spolek se podílel na organizaci zábav, výletů, provozování ochotnického divadla a dodržování některých lidových zvyků.  

       (Čerpáno z publikace: DUBOVSKÝ, Aleš, 1933–1999 Z historie Kroměříže.

Místní část Šelešovice-Drahlov)

V současné době funkci knihovníka v obci již řadu let zastává paní Jitka Mikolášková. Knihovna poskytuje výpůjční a informační služby. Za registraci se neplatí žádný registrační poplatek. Čtenáři při první návštěvě vyplní a podepíší přihlášku, poté obdrží čtenářský průkaz (Za nezletilé děti podepisují přihlášku rodiče).

Ve stálém fondu knihovny mají čtenáři k dispozici 1529 sv. (z toho je 1180 sv. beletrie a 348 sv. naučné literatury). Skladba knihovního fondu je velmi pestrá. Obsahuje výběr románů pro ženy, muže, detektivky, historické romány. Je zde i výběr z populárně naučné literatury. Na své si přijdou děti i mládež. Pro ně jsou tu připraveny pohádky, dívčí romány, dobrodružné knihy, příběhy o dětech a pod. Knihovní fond je pravidelně doplňován odebíranými časopisy (Vlasta a Zahrádkář).

Knihovna je vybavena počítačovou sestavou s možností tisku a přístupu k síti Internet – zdarma ve výpůjčních hodinách.

 

(Pokyny pro využívání výpočtní techniky v knihovně)

 

Knihovna úzce spolupracuje s Knihovnou Kroměřížska-příspěvkovou organizací, která poskytuje regionální služby. Regionální funkce (služby) jsou financovány z finančních prostředků Zlínského kraje. Kromě metodické a konzultační činnosti pracovníci Knihovny Kroměřížska pomáhají s revizemi a aktualizacemi knihovního fondu. V roce 2006 přeznačili a přebalili celý knihovní fond. Knihovna Kroměřížska poskytuje 2× do roka výměnné soubory knih, které jsou žánrově velmi pestré a obohacují fond knihovny o současnou – vesměs novější, jak českou – tak i světovou literaturu.

MZ


 Vybrané regionální dokumenty z katalogu knihovny Kroměřížska

 

OBRÁZEK : znak.jpg 

Šelešovice

 

AN=články    KN=knihy

 


Knihovna v číslech

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Registrovaných čtenářů 27 27 27 25 22
Návštěvníků celkem  773  299 378 283 266
Výpůjček celkem  544  688 759 614 627


                                   

 
Proces zabral 0.0037 sekund času a 0.71MB paměti.